Majas Innuendo – Dalam majas kategori sindiran terdapat majas yang sangat jarang didengar dan diketahui oleh orang awam yakni majas […]